Overflytting og innpassing

Har du starta utdanninga di ved ein annan høgskule, og ønskjer å fullføre utdanninga ved HVL?