Overflytting

Ønsker du å fortsette utdanninga di ved HVL eller ved ein annen studiestad ved HVL?

Du kan søke overflytting til andre, tredje eller fjerde studieår. Du må ha studierett på tilsvarande studieprogram som det du søker overflytting til.

Overflytting er mogleg dersom

 • ekstern utdanning er i samsvar med HVL si utdanning
 • det er ledig kapasitet

Dersom det er fleire søkarar enn det er ledige plassar, blir søkarane rangert.

Søknad og dokumentasjon

Du søker om overflytting via HVL sin SøknadsWeb. 

Dokumentasjon som må lastast opp elektronisk i søknaden:

 • Stadfesting av aktiv studierett
 • Vitnemål frå vidaregåande skule
 • Karakterutskrift frå nåverande studiestad
 • Studieplan med emneomtalar for emne du har avlagt
 • Dersom du søker overflytting til eit studium som har krav om politiattest, må du levere ny attest.
 • Studium med praksis må ha dokumentasjon som viser tal på dagar godkjent praksis

Unntak

Desse studieprogramma tar ikkje imot overflyttingssøknader til 2. eller 3. studieår i 2019/2020:

 • Bachelor i bioingeniør, campus Bergen
 • 4-årig grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10
 • Master i grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10

Første gang det blir opna for overflytting til master i grunnskulelærarutdanning blir  studieåret 2020-2021.