Overflytting

Har du starta utdanninga di ved ein annan høgskule, og ønskjer å fullføre utdanninga ved HVL?

For utdanning i Bergen

For utdanning i Sogndal og Førde

For utdanning på Stord og i Haugesund