Praksis faglærarutdanninga i musikk

I løpet av alle tre studieåra skal du gjennomføre 70 dagar praksis.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis hausten 2020 med oppdatert informasjon om obligatorisk smittervernkurs

 

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis, emneplanen for ditt aktuelle studieår og praktisk informasjon. I tillegg er det viktig at du er kjend med studieprogramplanen. 

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av Høgskulen på Vestlandet, og informert om dette via Canvas. 

Førebuing til praksis

Du vil få informasjon før kvar praksisperiode om korleis den skal planleggast. 

Det vert også arrangert praksisførebuande møte med praksislærarar før kvar praksisperiode. Møtedato kjem i august. 

Tidspunkt for praksisperioder

1. studieår - Punktpraksis

5 dagasamanhengande observasjonspraksis på barnetrinnet hausten 2020 i veke 38. På grunn av koronatiltak i Bergen kommune og ved HVL er fysisk praksisstart for denne praksisperioden utsett. Følg med i Canvas for meir informasjon.

10 dagar punktpraksis på barnetrinnet hausten 2020 veke 42 til 48.

5 dagasamanhengande observasjonspraksis på ungdomstrinnet våren 2021.
10 dagar punktpraksis på ungdomstrinnet våren 2021 i veke 8 til 14.

2. studieår - Praksis i kulturskole

Hausten 2020: Fem dagar samanhengande observasjonspraksis i veke 38 og fem dagar praksis i løpet av veke 44 til 50. På grunn av koronatiltak i Bergen kommune og ved HVL er fysisk praksisstart for praksis veke 38 utsett. Følg med i Canvas for meir informasjon.

Våren 2021: I løpet av veke 2 til 8 skal ha til saman 15 dagar praksis. Der er fordelt slik: Fem dagar observasjonspraksis, fem dagar praksis og fem dagar ensemblepraksis.

 

Vurdering av praksis

Evaluering etter praksis

Etter praksis set vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Retningslinjer, emneplanar og studieplan

Retningslinjer for praksis 2020-2021

Emneplan for praksis 1. studieår, haust
Emneplan for praksis 1. studiår, vår
Emneplan for praksis 2. studieår

Studieplan for faglærarutdanninga i musikk

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksiskoordinator: Jørgen Stangeland Bach

Dette må alle kjenne til: