Praksis friluftsliv og idrettsutdanningar Sogndal

Før praksisstart må du lese informasjonen nedanfor inkludert aktuell emneplan og studieplan.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis hausten 2020 med oppdatert informasjon om obligatorisk smittervernkurs

 

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av praksiskoordinator i samarbeid med faglærar. Høgskulen på Vestlandet inngår avtalar med den enkelt praksisstad. Informasjon om kor du skal gjennomføre praksis vert lagt ut i kullrommet i Canvas.

Førebuing til praksis og planlegging av undervisning

Faglærar og praksiskoordinator informerer om praksis i undervisningsøkt i god tid før praksis. Når du har fått tildelt praksisplass har du ansvar for å ta kontakt med praksisrettleiar for å avtale oppmøtetid og stad.

Vurdering av praksis

Evaluering etter praksis

For å kunne vidareutvikle kvalitet i praksis ønsker vi at du gir ei tilbakemelding på korleis du har opplevd praksis. Dette vert gjort i undervisningsøkt etter praksis.

Praksis ved dei ulike utdanningane

Årsstudium personleg trenar

Emneplanar

PT Aktivitetslære (ID3-134)

Personleg trenar-rolla (ID3-133)

Praksis

PT Aktivitetslære: Du skal ha 10 timar punktpraksis hausten 2020.

Personleg trenar-rolla: Våren 2021 skal du ha to veker praksis på treningssenter i veke 10-11.

Studieplan personleg trenar

Vurderingsskjema PT (lenke til skjema kjem snart)

Bachelor friluftsliv

Emneplanar

2. studieår: Friluftslivspedagogikk (ID3-207) og Friluftsliv vinter (ID3-208)

Praksis

2. studieår: To veker praksis på skule eller på institusjon våren 2021 i veke 10 og 11.

Vurderingsskjema (lenke til skjema kjem snart)

Studieplan for bachelor i friluftsliv

Bachelor idrett og kroppsøving

Emneplanar

2. studieår: Aktivitetsfag (ID3-216)

2. studieår: Coaching (ID3-219)

3. studieår: Sport - kultur - leiing (ID3-217)

Praksis

Aktivitetsfag 2. studieår: Du har 15 timar punktpraksis i skule/idrett våren 2021.

Coaching 2. studieår: Du har 10 timar punktpraksis våren 2021. Følgje utøvar i praksis. 

Sport - kultur - leiing 3. studieår: Du har fem dagar observasjon/leiingspraksis hausten 2020.

Studieplan

Studieplan for bachelor i idrett og kroppsøving

Bachelor idrett, fysisk aktivitet og helse

Emneplanar

2. studieår: Førebyggande fysisk aktivitet (ID3-222)

2. studieår: Fysisk aktivitet i eit livsløpsperspektiv (ID2-223)

3. studieår: Tilpassa fysisk aktivitet (ID3-305)

Praksis

Førebyggande fysisk aktivitet 2. studieår: Institusjons- og treningssenterpraksis: våren 2021 veke 5-7 og 8-10.

Fysisk aktivitet i eit livsløpsperspektiv 2. studieår: Individuell treningsrettleiing 20 timar punktpraksis våren 2021 frå og med veke 5. 

Tilpassa fysisk aktivitet 3. studieår: Du har to veker valfri praksis hausten 2020 veke 41 til 42 (førebygging, helsefremming eller behandling)

Studieplan

Studieplan for bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse

Har du spørsmål?

Ta kontakt med praksiskoordinator: Marie Gasmann Hermansen

Dette må alle kjenne til: