Praksis barnehagelærar deltid

Denne informasjonen gjeld deg som tar barnehagelærar på deltid knytt til campus Sogndal.

Praksisopplæringa har eit omfang tilsvarande 100 dagar. Etter kvar praksisperiode får du ei vurdering av om du har bestått.

Studieplan og praksishefte 

I studieplanen finn du mellom anna oversikt over praksisperiodane dine. 

I praksisheftet finn du viktig informasjon om praksisperiodane.

Tildeling av praksis

Informasjon om tildeling av praksisplass.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart skal du levere politiattest og signere erklæring om teieplikt. Dersom du har merknad på politiattesten skal den leverast tidlegare.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av dine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere som barnehagelærar. 

Til side for praksisfeltet