Praksis friluftsliv og idrettsutdanningar Sogndal

Studieplan

I studieplanen finn du mellom anna oversikt over praksisperiodane dine. 

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart skal du levere politiattest og signere erklæring om teieplikt. Dersom du har merknad på politiattesten skal den leverast tidlegare.

Til side for praksisfeltet