Praksis PPU

Denne informasjonen gjeld deg som tar PPU på heiltid eller deltid i Sogndal eller Førde.

Praksis i PPU har eit omfang på 12 arbeidsveker (på deltid fordelt over 2 år).

Studieplan og praksishefte 

I studieplanen finn du mellom anna oversikt over praksisperiodane dine. 

Tildeling av praksis

Informasjon om tildeling av praksisplass.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart skal du levere politiattest og signere erklæring om teieplikt. Dersom du har merknad på politiattesten skal den leverast tidlegare.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av dine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere som lærar. 

Til side for praksisfeltet