Praksis sjukepleie Førde

Praksis utgjer 50 % av sjukepleiestudiet.

Studieplan

I studieplanen finn du mellom anna oversikt over praksisperiodane dine. 

Medisinsk testing

Før du skal ut i praksis må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing, vaksinasjon og smitterisiko.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart skal du levere politiattest og signere erklæring om teieplikt. Dersom du har merknad på politiattesten skal den leverast tidlegare.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av dine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere som sjukepleiar. 

Praksis i utlandet

Du kan søke om å ha ein av praksisperiodane dine i utlandet. Les om praksisopphald i utlandet.

Til side for praksisfeltet