Praksis vernepleie Sogndal

Praksis er ein sentral del av vernepleieutdanninga.

Studieplan og praksishefte 

I studieplanen finn du mellom anna oversikt over praksisperiodane dine. 

Finn studieplanen for kullet ditt.

I praksisheftet finn du viktig informasjon om praksisperiodane.

Praksisopphald i utlandet

Du kan søke om å ha ein av praksisperiodane dine i utlandet, eller velgje emnet Global knowledge og ha praksis i Zambia eller Sør-Afrika. Les om praksisopphald i utlandet.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart skal du levere politiattest og signere erklæring om teieplikt. Dersom du har merknad på politiattesten skal den leverast tidlegare.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av dine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere i yrket. 

Tilrettelegging og særplass under praksis

Dersom du har behov for tilrettelegging vil vi, så langt som mogleg, ta omsyn til dine behov slik at du får god nok praksisundervisning til å gjennomføre studiet og praktisere yrket. Sjå kriterium og korleis du søker.

Til side for praksisfeltet