Praksis for studentar ved studiestad Stord og studiestad Haugesund

Informasjon om praksis ved HVL

Studentar som skal ut i praksis i løpet av studiet vil IKKJE få lov til å gå ut i praksis, dersom dei ikkje har levert gyldig politiattest til HVL. Politiattesten skal leverast seinast ved studiestart.

Sjukepleiarstudentar må i tillegg oppfylla krav til medisinsk testing.

Teieplikt gjeld for alle studentar som er i praksis, les meir om teieplikt  for utdanninga di her.