Praksisopplæring, campus Bergen

Praksisstudium inngår som ein obligatorisk del av fleire av utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Praksiskontora ved campus Bergen og faglærarane samarbeider med ulike institusjonar om tilrettelegging og gjennomføring av praksistudium.

Du kan bestille rettleiing hos praksiskoordinator for kvar enkelt utdanning. Finn ut meir om individuell studierettleiing om praksisstudium.


Praksisteam for helse- og sosialfag
Campus Bergen
Praksisteam ved FLKI
Campus Bergen