Datatilgang i Helse Bergen og Bergen kommune

Praksis i Helse Bergen

Alle studenter som skal i praksis i Helse Bergen må ta tre obligatoriske e-læringskurs i god tid før praksisperioden. Kursene handler om:

  • informasjonssikkerhet
  • DIPS - datasystem i Helse Bergen
  • brannvern
  • smittervern og håndhygiene

Her finner du e-læringskurs for studenter (Helse Bergens nettsider).

Praksis i Bergen kommune

Du får tilgang til datasystemene du trenger når du kommer til praksisstedet.