Refusjon av reiseutgifter i praksis

Regler for reise i forbindelse med praksis for studenter som tar helse- og sosialfagutdanning ved campus Bergen.

Reglement

Reglement for dekking av bu- og reiseutgifter knytt til praksis

Boutgifter

Hva du må gjøre før praksisstart:

Du må fylle ut skjemaet Godkjenning av ekstrautgifter i praksistudier. Skjemaet skal scannes sammen med  husleiekontrakt for hybel 2 (praksissted) og sendes på e-post til: AHS-Praksis.hib@hvl.no

Hva du må gjøre underveis eller etter fullført praksis: 
Du må fylle ut skjemaet Refusjon avreise- og boutgifter i praksis. Originale kvitteringer på betalt huseleie som dokumentasjon må legges ved. Faktura er ikke godkjent som kvittering. Du får ikke utbetalt refusjonen dersom du ikke  har lagt ved kvitteringer. 

Skjema for refusjon scannes sammen med kvitteringene som et dokument og sendes på e-post til: faktura@hvl.no

Skjemaene skal sendes på epost senest én uke etter praksisperioden er ferdig. 

Reiseutgifter

Reise utenfor Bergen kommune (sone Bergen):
Reisen skal skje på billigste mulige måte. Det vil si bruk av kollektivtransport og studentkort, periodekort eller rabattkort der det er mulig.

Hva du må gjøre før praksisstart:
Du må fylle ut skjemaet Godkjenning av ekstrautgifter i praksisstudier. Skjemaet skal scannes og sendes på e-post til: AHS-Praksis.hib@hvl.no 

Hva du må gjøre underveis eller etter fullført praksis: 
Fyller ut skjemaet Refusjon av reise- og boutgifter i praksis. Reiser med offentlig transport dokumenterer du med billett/månedskort.

Skjema for refusjon scannes sammen med kvitteringene som et dokument og sendes på e-post til: faktura@hvl.no 

Skjemaene sendes på e-post senest én uke etter praksisperioden er ferdig.