Slik får du dekka utgifter i praksis

Dette er kva du må gjere før, undervegs og etter fullført praksis for å få pengar tilbake for bu- og reiseutgifter.

Fyll ut skjemaet Refusjon av reise- og boutgifter i praksis (sjå lenkene til høgre).

Reiser med offentlig transport dokumenterer du med billett eller månadskort.

Hybel 2 dokumenterer du ved kvittering på betalt husleige. 

Skjema for refusjon lagrer du som PDF-fil etter du har fylt det ut og har limt inn kvitteringer. Du sender på e-post til: faktura@hvl.no

Viktig: Søknad om refusjon av kostnader skal sendast seinast 3 veker etter avslutta praksis.