Rettar og plikter

Informasjon om rettar og plikter i samband med praksis for deg som er helse- og sosialfagstudent ved campus Bergen.

E-læringskurs før praksis i Helse Bergen

Legemiddelassistert rehabilitering

Medisinsk testing

  • Tuberkulinprøve
  • Testing for antibiotikaresistente bakterier
  • Vaksinering mot hepatitt A og B

Politiattest

Skade, vold og smitte i praksisstudium

Stikkskader og blodsøl i høskolens lokaler 

Skikkavurdering

Teieplikt