Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), studiested Bergen

Studentar på PPU-Y skal gjennomføre praksis som tilsvarar 60 dagar. All praksis er obligatorisk. Som student pliktar du å sette deg inn i gjeldande emneplanar og utfyllande retningslinjer for praksis.

Retningslinjer for praksisstudiet

Emneplan praksis 1. studieår

Emneplan praksis 2. studieår