Praksis i bachelor i folkehelsearbeid

Informasjon til studenter angående praksisstudiet. Gjelder studiested Bergen.

På bachelor i folkehelsearbeid skal du gjennomføre to uker praksis i andre studieår og to uker praksis i tredje studieår i ulike institusjoner eller organisasjoner.

Som student må du sette deg inn i retningslinjene og emneplanene for praksis. I disse dokumentene finner du rutinebeskrivelser, mål, innhold og vurderingskriterier for praksisperiodene:

Retningslinjer for praksis

Emneplan for praksis 2. studieår, FHA-2

Emneplan for praksis 3. studieår, FHA-3

Du må også sette deg inn i studieplanen i utdanningen.

Har du skadet deg i praksis? Se retningslinjer ved skade på studenter i undervisning og praksis. Her finner du også informasjon om forsikring av bopæl dersom du må reise bort i praksis.