Praksis i bachelor i folkehelsearbeid

Informasjon til studenter angående praksis i bachelor folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet. Gjelder studiested Bergen, fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI).

Studenter som er tatt opp på bachelor i folkehelsearbeid høsten 2016 eller 2017 skal gjennomføre to praksisperioder, mens studenter tatt opp høsten 2018 skal gjennomføre tre praksisperioder. Alle periodene går over to uker, høstsemester andre studieår og høst- eller vårsemester tredje studieår.

Som student plikter du å sette deg inn i retningslinjene og emneplanene for praksis. I disse dokumentene finner du rutinebeskrivelser, mål, innhold og vurderingskriterier for praksisperiodene I tillegg må du sette deg inn i studieplanen for utdanningen.

Dokumenter knyttet til praksis, kull 2018h:

Dokumenter knyttet til praksis, kull 2016h og 2017h: