Praksis i barnehagelærerutdanning i Bergen

I barnehagelærerutdanningen skal du gjennomføre 100 dager praksis. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i dokumenter gjennom lenkene på denne siden:

Retningslinjer for praksis, 1. studieår (heltid og deltid, ny studiemodell)
Retningslinjer for praksisopplæring, 2. 3. studieår og 4.deltid
Her finner du informasjon om blant annet arbeidstid, fravær, praksisteam, veiledning og vurdering.

I lenkene nedenfor finner du emneplaner med informasjon om arbeidskrav og mål for den enkelte praksisperioden.

Heltidsutdanningen:

Deltidsutdanningen:

Lurer du på hvor du skal ha praksis? Det får du vite på Canvas, noen dager før praksismøtet for din klasse.

Praksis i utlandet studieåret 2019-2020

Det tilbys ikke praksis i utlandet for studieåret 2019-2020. Høgskolen utarbeider for tiden nye avtaler med skandinaviske institusjoner, og tilbud om praksis i slike institusjoner vil være aktuelt fra studieåret 2020-2021.