Praksis i barnehagelærerutdanning i Bergen

I barnehagelærerutdanningen skal du gjennomføre 100 dager praksis. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i retningslinjene for praksisopplæring og emneplan for aktuelt studieår. I disse dokumentene finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksisopplæringen.

Emneplaner for paksis i heltidsutdanningen:

Emneplaner for praksis i deltidsutdanningen:

Lurer du på hvor du skal ha praksis? Det får du vite på praksismøtet for din klasse.

Praksis i utlandet våren 2018:

Informasjon om praksis, kriterier og søknadsskjema for praksis i utlandet.