Praksis i drama og anvendt teater, FLKI-Bergen

Informasjon til studenter om praksis i drama og anvendt teater

Det er opptak til bachelorutdanning i drama og anvendt teater annet hvert år. Studiet inneholder obligatorisk praksis.

Som student plikter du å sette deg inn i dokumentene under: