Praksis i fagærerutdanning i drama og anvendt teater

Informasjon til studenter om praksis i faglærer-/bachelorutdanning i drama. Høstsemesteret 1. studieår er i tillegg et valgfag for grunnskolelærerstudenter.

Informasjon om studiet

Studieplan

Retningslinjer for praksis

Mål og vurderingskriterier for praksis blir lagt inn i vurderingsskjemaene på informasjonssiden til praksislærerne.