Praksis i drama og anvendt teater, FLKI-Bergen

Informasjon til studenter om praksis i drama og anvendt teater

Det er opptak til bachelorutdanning i drama og anvendt teater annet hvert år. Studiene inneholder obligatorisk praksis.

Opptak 2016:

Opptak 2018: