Praksis i faglærerutdanning i kroppsøving og idrett

Informasjon til studenter.

I faglærerutdanningen skal du gjennomføre praksis i grunnskole, videregående skole og ulike organisasjoner. All praksis er obligatorisk. Som student må du sette deg inn i gjeldende emneplaner og utfyllende retningslinjer for praksis.

Retningslinjer for praksisstudiet

Emneplan for praksis 1. studieår

Emneplan for praksis 2. studieår

Emneplan for praksis 3. studieår