Praksis i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn, studiested Bergen

I den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (GLU1-7) skal du gjennomføre minimum 100 dager praksis. I det integrerte masterprogrammet i MGBBE skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og 5 dager observasjonspraksis. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn retningslinjene for praksisopplæringen og emneplanen for aktuelt studieår.

Studenter som går på det integrerte masterprogrammet i GLU (MGBBE) finner retningslinjene i plan for praksis. Studenter tilknyttet den 4-årige studieplanen i GLU (GLU1-7) finner retningslinjene i retningslinjer for praksisopplæring. I disse dokumentene finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksisopplæringen.

Studieplaner

Emneplaner

Forberedelse til praksis og planlegging av undervisning

Som tillegg til emneplaner og retningslinjer har vi utarbeidet råd om hvordan du forbereder deg til praksis. I dette dokumentet finner du også eksempler på skjema for planlegging av undervisning.

Praksis i utlandet våren 2018

Informasjon om praksis, søknadsskjema og kriterier ved praksis i utlandet. 

Evaluering av praksis

Som student skal du evaluere praksis, både gjennom undersøkelser på Itslearning og gjennom direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Mer informasjon samt evalueringsskjema finner du på siden for evaluering av praksis i grunnskolen.