Praksis i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn - Bergen

All praksis er obligatorisk. I det 5-årig integrerte masterprogrammet (MGUBE) skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og 5 dager observasjonspraksis. I den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (GLU5-10) skal du gjennomføre minimum 100 dager praksis.

Retningslinjer

  • Retningslinjer for 5-årig integrert masterprogram grunnskolelærerutdanning (MGUBE).

  • Retningslinjer for 4-årig profesjonsstudium i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (GLU5-10).

Studieplaner

  • Studieprogramplan for 5-årig integrert masterprogram grunnskolelærerutdanning (MGUBE).

  • Studieplan for 4-årig profesjonsstudium i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (GLU5-10).

Emneplaner

Forberedelse til praksis og planlegging av undervisning

Som tillegg til emneplaner og retningslinjer har vi utarbeidet råd om hvordan du forbereder deg til praksis. I dette dokumentet finner du også eksempler på skjema for planlegging av undervisning.

Evaluering av praksis

Selvevaluering: Studenten skal levere en selvevaluering til praksislærer siste praksisdag i hvert semester. For de fleste gjelder dette både høst og vår. Selvevalueringen skal si noe om:

  • Hvordan la jeg strategier for mine mål?
  • Hvordan gikk det med de målene som ble satt?
  • Hvorfor gikk det som det gjorde?
  • Hva ønsker jeg å arbeide videre med?
  • Hvilke strategi velger jeg for mitt videre arbeid?

Evaluering av praksis: Som student skal du evaluere praksisperioden gjennom direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Du finner mer informasjon og evalueringsskjema på siden for evaluering av praksis i grunnskolen.