Praksis i master i barne- og ungdomslitteratur

Informasjon til studenter ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

Første år i masterutdanningen i barne- og ungdomslitteratur består av fire emner. I forbindelse med emnet «Litteraturformidling» skal du gjennomføre 15 dager praksis.

Rammene for praksis finner du i retningslinjer for praksis, master i barne- og ungdomslitteratur.