Praksis i Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Informasjon til studenter ved campus Bergen.

I vårsemesteret første studieår skal du, som en del av studieretningsemnene fysisk aktivitet eller mat og helse, gjennomføre 15 dager praksis.

Rammene for praksis finner du i retningslinjene for praksis, master i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø.