Praksis - master i musikkpedagogikk - Bergen

Informasjon til studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

I forbindelse med emnet «Musikkpedagogisk teori, del 2» skal du gjennomføre 15 dager praksis. Rammene for praksis finner du i retningslinjene for praksis i musikkpedagogikk.