Praksis i Master i musikkpedagogikk

Informasjon til studenter ved campus Bergen.

I forbindelse med emnet «Musikkpedagogisk teori, del 2» skal du gjennomføre 15 dager praksis. Rammene for praksis finner du i retningslinjene for praksis i musikkpedagogikk.