Praksis - master i samfunnsfagdidaktikk

Informasjon til studenter ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

I forbindelse med emnet «Samfunnsfag i undervisning og formidling» skal du gjennomføre 15 dager praksis. Rammene for praksis finner du i retningslinjer for praksis i samfunnsfagdidaktikk.