Praksis - master i undervisningsvitenskap - Bergen

Informasjon til studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, campus Bergen

I forbindelse med emnene «Lærerarbeid» og «Flerfagsdidaktikk» skal du gjennomføre til sammen 15 dager praksis. Rammene for praksis finner du i retningslinjene for praksis.

Dersom du tar fordypning i matematikk, skal du i tillegg gjennomføre et samarbeidsprosjekt med en matematikklærer. Informasjon om samarbeidet finner du i  retningslinjene for praksis.