Praksis i Master i undervisningsvitenskap

Informasjon til studenter ved campus Bergen.

I forbindelse med emnene «Lærerarbeid» og «Flerfagsdidaktikk» skal du gjennomføre til sammen 15 dager praksis. Rammene for praksis finner du i:

Retningslinjer for praksis i lærerarbeid
Retningslinjer for praksis i flerfagsdidaktikk

Dersom du tar fordypning i matematikk, skal du i tillegg gjennomføre et samarbeidsprosjekt med en matematikklærer. For mer informasjon om samarbeidet, se:

Retningslinjer for praksissamarbeid i matematikk