Praksis i utlandet for studenter ved FLKI Bergen

I enkelte utdanninger ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen, kan studenter søke om praksisopphold i utlandet. Praksis i utlandet er bare aktuelt på praksissteder som høgskolen har et samarbeid med.

Praksis i utlandet 2019-2020

I 2019-2020 er praksis i Sør-Afrika og Tanzania aktuelt for følgende utdanninger og studieår:

  • Grunnskolelærerutdanning 1-7, 2.studieår

  • Grunnskolelærerutdanning 5-10, 2.studieår

Informasjonsmøter om praksis i utlandet:

  • Onsdag 10. april, kl. 17.15 - 18.00, D111

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema

Frist for søke om praksis i Sør-Afrika er 15. april 2019.

Frist for å søke om praksis i Tanzania er 26.april 2019.

Informasjon om praksissteder og søknadskriterier for 2019-2020

Her finner du presentasjonen som ble brukt på informasjonsmøtet om praksis i Sør- Afrika og Tanzania 10.4.19 

Noen av studentene som hadde praksis i Sør-Afrika våren 2019 har laget en film om oppholdet. Klikk her hvis du vil se filmen.