Praksis i videreutdanning i barnehagepedagogikk

Informasjon til studenter ved campus Bergen.

Det skal gjennomføres ti dagers praksis i en barnehage i vårsemesteret.

Hvis du ønsker å inngå spesielle avtaler i forbindelse med tildeling av praksisplass, kan du ta kontakt med praksiskoordinator.