Praksis i Bachelor i tegnspråk og tolking

Informasjon til studenter ved campus Bergen.

På bachelor i tegnspråk og tolking skal du gjennomføre totalt 13 uker praksis i studiet. Av disse ukene er en uke plassert i 1. studieår, fire uker i 2. studieår og åtte uker i 3. studieår. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i retningslinjer for praksis og emneplan for aktuelt studieår. I disse dokumentene finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksisstudiet.

Emneplaner

1. studieår: ikke egen emneplan.
2. studieår: Emneplan for praksis (TST-2)
3. studieår: Emneplan for praksis (TST-3)

Bo borte i praksis?

For å få dekket utgifter til bo og reise må du gjøre nødvendige avtaler med praksiskoordinator i god tid før praksisstart. Les mer om reiserefusjon.

Alle studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med praksis i tegnspråklige miljø første og andre studieår.

Har du spørsmål om praksisorganiseringen, ta kontakt med praksiskoordinator Jeanette H. Bakke, e-post: jhau@hvl.no.