Praksismøter ved lærerutdanningene i Bergen

Praksismøter for studenter, praksislærere, praksisveiledere og faglærere ved fakultet for lærerutdanning (FLKI), studiested Bergen. Her finner du møteplaner for de ulike utdanningene.

Møteplaner for studieåret 2019-2020

Lenkene blir oppdatert etterhvert som planene er klare:

Møteplan for bachelorutdanninger

Møteplan for PPU-Y 

Møteplan for barnehagelærerutdanning

Møteplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (inkl. Drama)

Møteplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (inkl. Drama)

Møteplan for masterutdanningene

Møteplan - ledere i grunnskole og barnehage