Praksismøter ved lærerutdanningen i Bergen

Praksismøter for studenter, praksislærere, praksisveiledere og faglærere. Her finner du møteplaner for de ulike utdanningene.

Møteplaner for studieåret 2017-2018: