Tidspunkt for praksisperiodene ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett - Bergen

Her finner du årsplanene for praksis som angir tidspunkt for praksisperiodene i de ulike utdanningene ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

2017-2018

Barnehagepraksis, årsplan for praksisperioder 2017-2018 

Grunnskolepraksis, årsplan for praksisperioder 2017-2018

PPU-Y og bachelorutdanninger, årsplan for praksisperioder 2017-2018

2018-2019

Barnehagepraksis, årsplan for praksisperioder 2018-2019

Grunnskolepraksis, årsplan for praksisperioder 2018-2019

PPU-Y og bachelorutdanninger, årsplan for praksisperioder 2018-2019

(Bachelorutdanninger: Drama, folkehelse, idrett, tegnspråk og tolk, tospråklig lærer)