Tidspunkt for praksisperiodene ved AL i Bergen

Her finner du årsplanene for praksis som angir tidspunkt for praksisperiodene i de ulike utdanningene ved Avdeling for lærerutdanning, campus Bergen.

Barnehagepraksis, årsplan for praksisperioder 2017-2018 

Grunnskolepraksis, årsplan for praksisperioder 2017-2018

PPU-Y og bachelorutdanninger, årsplan for praksisperioder 2017-2018

(Bachelorutdanninger: Drama, folkehelse, idrett, tegnspråk og tolk, tospråklig lærer)