Tidspunkt for praksisperiodene ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett - Bergen

Her finner du årsplanene for praksis som angir tidspunkt for praksisperiodene i de ulike utdanningene ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

2018-2019

Barnehagepraksis, årsplan for praksisperioder 2018-2019 

Grunnskolepraksis, årsplan for praksisperioder 2018-2019

Bachelorutdanninger årsplan for praksisperioder 2018-2019 (drama, folkehelsearbeid, faglærer i idrett, tegnspråk og tolking, tospråklig lærer)

Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfaglig, årsplan for praksis 2018-2019