Tidspunkt for praksisperiodene ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett - Bergen

Her finner du årsplanene for praksis som angir tidspunkt for praksisperiodene i de ulike utdanningene ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

2019-2020

Grunnskolepraksis, årsplan for praksisperioder 2019-2020

Barnehagepraksis, årsplan for praksisperioder 2019-2020

Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfaglig, årsplan for praksis 2019-2020

Bachelorutdanninger årsplan for praksisperioder 2019-2020 (drama, folkehelsearbeid, faglærer idrett, tegnspråk og tolking, tospråklig lærer)

 

Årsplan for praksis studieåret 2020-2021 vil bli publisert i februar/mars 2020.