Praksis i faglærerutdanning for tospråklige lærere

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

Studenter som studieåret 2018-2019 tar pedagogikk 1 for tospråklige lærere skal gjennomføre tre uker fulltidspraksis i grunnskolen i vårsemesteret, uke 4-6 (2019). All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i retningslinjer for praksisopplæring. Der finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksis. Du må også sette deg inn i emneplan for pedagogikk 1 for tospråklige lærere.

Høgskolen skaffer praksisplass til alle studentene. En student kan ikke ha praksis på eget arbeidssted. 

Har du spørsmål om praksisorganiseringen, ta kontakt med praksiskoordinator Jeanette H. Bakke, e-post: jhau@hvl.no