Praksis i faglærerutdanning for tospråklige lærere

Studenter som studieåret 2016-2017 tar språkdidaktikk skal gjennomføre tre uker fulltidspraksis i grunnskolen i vårsemesteret, uke 3-5 (2017). All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i Plan for praksisopplæring. Der finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksis. Du må også sette deg inn i utdanningsplanene for utdanningen.

En student kan ikke ha praksis på eget arbeidssted eller skaffe praksisplass selv. Bor du andre steder i landet? Ta i så fall kontakt med praksiskoordinator for å finne en løsning.

Har du spørsmål om praksisorganiseringen, ta kontakt med Jeanette H. Bakke, e-post: jhau@hib.no.