Praksis i faglærerutdanning for tospråklige lærere

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

Studenter som studieåret 2017-2018 tar samfunnsfag for tospråklige lærere skal gjennomføre tre uker fulltidspraksis i grunnskolen i vårsemesteret, uke 3-5 (2018). All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i retningslinjer for praksisopplæring. Der finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksis. Du må også sette deg inn i emneplan for samfunnsfag for tospråklige lærere.

Høgskolen skaffer praksisplass til alle studentene. En student kan ikke ha praksis på eget arbeidssted. 

Har du spørsmål om praksisorganiseringen, ta kontakt med praksiskoordinator Jeanette H. Bakke, e-post: jhau@hvl.no.