Utdanningar med skikkavurdering

Kva utdanningar som har skikkavurdering er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Lærar- og spesialpedagogiske utdanningar

 • Barnehagelærar, bachelor
 • Grunnskulelærar 1-7, master
 • Grunnskulelærar 5-10, master
 • Kroppsøving og idrettsfag, faglærar
 • Musikk, faglærar
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Pedagogiske utdanningar som tilfredsstiller krav til å bli tilsett i undervisningsstilling i grunn- eller vidaregåande skule, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Logoped-, helse- og sosialfagutdanningar og tolkeutdanning i teiknspråk

 • Barnevern, bachelor
 • Bioingeniør, bachelor
 • Ergoterapeut, bachelor
 • Fysioterapeut, bachelor
 • Jordmorfag, master
 • Radiograf, bachelor
 • Sjukepleie, bachelor
 • Sosialt arbeid, bachelor
 • Tolking og teiknspråk, bachelor
 • Vernepleie, bachelor