Studierettleiarar på Stord og i Haugesund

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan ikkje-fagleg rettleiing i løpet av studietida. Vi hjelper òg med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Må eg bestille time, eller kan eg banke på?

For at studierettleiarane våre skal kunne jobbe effektivt, er det alltid ein fordel at dei veit at du kjem. Difor er det fint om du kan bestille time i Servicetorget. Du kan òg sende e-post direkte til din studierettleiar.

Campus Stord

Barnehagelærarutdanning: Ragnhild Vikane

Etter- og vidareutdanning: Jorunn Sætre Miljeteig

Grunnskulelærar, faglærar, årsstudium: Elin Siglen

IKT i læring (master): Jorunn Sætre Miljeteig

Kreative fag og læreprosessar (master): Ragnhild Vikane

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Øyvind Langballe Storebø

Sjukepleiarutdanning: Cecilie Solberg

Campus Haugesund

Historieutdanning, etter- og vidareutdanning ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap: Hilde Albertine Gjertsen

Ingeniørutdanning og master i brannsikkerheit: Rune Hjelmeseter

Nautikkutdanning og master i maritime operasjonar: Anna Therese Nesheim Østhus

Sjukepleierutdanning, master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap og etter- og vidareutdanning innan helsefag: Ingrid Hovden Stava

Økonomi- og administrasjonsutdanning: Gudrun Askeland

Master i organisasjon og leiing: Marie Stenbakk Knutsen