Timeplan FHS Bergen

Våren 2018

HVL arbeider for at alle studentar skal kunne søke opp timeplanen via studentnummeret, men inntil dette er på plass vil du finne timeplanen for ditt kull, klasse eller emne ved å søke i TimeEdit eller ved å bruke desse lenkene:

Bachelor:

Desentralisert sykepleie, 1. studieår: GRSD 2017

Desentralisert sykepleie, 3. studieår: GRSD 2015

Ergoterapi, 1. studieår: GRE 2017

Ergoterapi, 2. studieår: 16HGRE

Ergoterapi, 3. studieår: 15HGRE

Fysioterapi, 1. studieår: GRF

Fysioterapi, 2. studieår: GRF 2016

Fysioterapi, 3. studieår: GRF 2015

Radiografi, 1. studieår: GRR 2017

Radiografi, 2. studieår: GRR 2016

Radiografi, 3. studieår: GRR 2015

Sjukepleie, 1. studieår, klasse A: GRS 2017 + GRS 2017 A

Sjukepleie, 1. studieår, klasse A: GRS 2017 + GRS 2017 B

Sjukepleie, 2. studieår, klasse A: GRS 2016 + GRS 2016 A

Sjukepleie, 2. studieår, klasse B: GRS 2016 + GRS2016 B

Sjukepleie, 3. studieår, klasse A: GRS 2015 A

Sjukepleie, 3. studieår, klasse B: GRS 2015 B

Sjukepleie, 3. studieår, klasse C: GRS 2015 C

Sosialt arbeid, 1. studieår SOS_2017_HØST

Sosialt arbeid, 2. studieår SOS_2016_HØST

Sosialt arbeid, 3. studieår SOS_2015_HØST

Vernepleie, 1 studieår, VPL_2017_HØST

Vernepleie, 2 studieår, VPL_2016_HØST

Vernepleie, 3 studieår, VPL_2015_HØST

Master og vidareutdanning:

Anestesisjukepleie, 2. studieår: MA KS 2016

Barnesjukepleie, 1. studieår: MA KSB 2017

Barnesjukepleie, 2. studieår: 17HMAKS-BARN

Familieterapi og systematisk praksis, 1.studieår: B60FSP 2017

Familieterapi og systematisk praksis, 2.studieår: B60FSP 2016

Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre, 1. studieår: V60HRE 2017

Helsesøster, 1. studieår: MA KSH 2017

Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene, V-THO_2017_HØST

Intensivsjukepleie, 1. studieår: MA KSI 2017

Jordmorfag, 1. studieår: 17HMA-JOR

Veiledningsteori og veiledningspraksis, 1. studieår: VEI30 2017

Master i klinisk fysioterapi, 2. studieår: MA-FYS 2016

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag, 1. studieår: MA-KBP4 2017

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag, 2. studieår: MA-KBP4 2015

Master i psykisk helse- og rusarbeid, 1. studieår: MA-PHA_2017

Master i samfunnsfag, 1. studieår MA-SAA_2017

Operasjonssjukepleie, 1. studieår: MA KSO 503

Veilederutdanning for gruppeveileder i NAV, O-VGN_2017_VÅR