Timeplan FLKI Bergen

Våren 2018

Går du på barnehage- eller grunnskulelærarutdanning, bør du søke opp timeplanen via studentnummeret ditt. HVL arbeider for at også studentar på andre studieprogram skal kunne søke opp timeplanen via studentnummeret, men inntil dette er på plass, finn du  timeplanen for ditt kull, klasse eller emne ved å søke i TimeEdit eller ved å bruke desse lenkene:

1. år master lærarutdanning 1-7: 

MGBEN_2017_HØST_ENG (ENGELSK)

MGBEN_2017_HØST_KOH (Kunst og Håndverk)

MGBEN_2017_HØST_KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn, Etikk)

MGBEN_2017_HØST_MOH (mat og helse)

MGBEN_2017_HØST_MUS (musikk)

MGBEN_2017_HØST_NAT (Naturfag)

MGBEN_2017_HØST_SAM (samfunnsfag)

2. år 1-7 GLU:

GLU1-7_2016_HØST_A, GLU1-7, Klasse A (Engelsk), Bergen

GLU1-7_2016_HØST_B, GLU1-7, Klasse B (Naturfag), Bergen

GLU1-7_2016_HØST_C, GLU1-7, Klasse C (Kroppsøving), Bergen

GLU1-7_2016_HØST_D, GLU1-7, Klasse D (RLE), Bergen

GLU1-7_2016_HØST_E, GLU1-7, Klasse E (Samfunnsfag), Bergen

GLU1-7_2016_HØST_F, GLU1-7, Klasse F (Mat og helse), Bergen

GLUM1-7_2016_HØST_F, GLU1-7, Klasse F (Musikk/Mat og helse), Bergen

3. år GLU 1-7 (delt opp etter emne):

GBMU2212 (Musikk 2, emne 2)

GBNO2212 (Samtidstekster for barn. Lese og skrivekunnskap) Klasse A

GBNO2212 (Samtidstekster for barn. Lese og skrivekunnskap) Klasse B

GBNO2212 (Samtidstekster for barn. Lese og skrivekunnskap) Klasse C

GBMA2212 (Anvendelser og problemløsning i matematikk) Klasse A

GBMA2212 (Anvendelser og problemløsning i matematikk) Klasse B

GB4EN2213 (Engelsk språk med fagdidaktikk 2)

GMH2212 (Mat i et folkehelse og danningsperspektiv)

GB4SF2213 (Samfunnsfag 2-historie, nærmiljø og lokalbasert læring)

GBKH113 (Kunst og Håndverk 1)

4. år GLU 1-7 (delt opp etter emne):

GB4KR21 (Fagdidaktikk og idrettspedagogikk)

GB4KR22 (Bevelseslære og treningslære)

GB4KH213 (Kunst og Håndverk 2)

GB4SF1213 (fremveksten av det moderne samfunn)

GB4SF2213 (Historie, nærmiljø og lokalbasert læring)

GB4EN1213 (engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk1)

GB4EN2213 (Engelsk Språk med fagdidaktikk2)

GBNA2114 (Naturfag 2, Emne 1)

GBNA2214 (Naturfag2, Emne 2)

G4MH1213 (Mat i Helseperspektiv)

GMH2212 (Mat i et folkehelse og danningsperspektiv)

GB4RLE1213 (kristendommen, livssyn, og fagdidaktikk)

G4TPO113

GBNO2212 (Samtidstekster for barn. Lese og skrivekunnskap) Klasse A

GBNO2212 (Samtidstekster for barn. Lese og skrivekunnskap) Klasse B

GBNO2212 (Samtidstekster for barn. Lese og skrivekunnskap) Klasse C

GBMA2212 (Anvendelser og problemløsning i matematikk) Klasse A

GBMA2212 (Anvendelser og problemløsning i matematikk) Klasse B

1. år master lærarutdanning 5-10 (delt opp etter valfagemne):

MGUEN101 +MGUEN201 (Engelsk 1, emne 1)

MGUNO101+201

MGUMA101+201) Matematikk 1, emne 1 og 2

MGUKØ101+201 (Kroppsøving 1 og 2)

MGUKH101+201 (Kunst og håndverk 1 og 2)

MGUNA101 (Naturfag 1)

MGUNA201 (Naturfag 2)

2. år GLU 5-10 delt opp etter emne (PEL + valfag):

GUPEL210-Klasse A (Matematikk)

GUPEL210-Klasse B (samfunnsfag)

GUPEL210-Klasse C (Norsk)

GUPEL210 Klasse D+ Musikk)

GUKH212 (Kunst og Håndverk 2)

GUEN2213 (Engelsk 2)

GUNO2211 (Språkkunnskap 2)

GUNA2211 (Naturfag 2, emne 2)

GURLE2210 (Kristendommen, filosofi, livssyn, og fagdidaktikk)

3. år GLU 5-10 delt opp etter emne:

GUNO2211 (Språkkunnskap 2)

GUMA22 (Danningsperspektiver på matematikkfaget)

GU4SFH2213 (Historie etter 1800)

GU4SFG2213 (Afrika med vekt på Tanzania)

GMH2212 (Mat i et folkehelse og danningsperspektiv)

4. år GLU delt opp etter emne:

GU4KR21 (Fagdidaktikk og idrettspedagogikk)

GU4KR22 (Bevegelseslære og treningslære)

GU4KH213 (Kunst og Håndverk 2)

GU4SF1213 (Fremveksten av det modern samfunn)

GU4SFH2213 (Historie etter 1800)

GU4SFG2213 (Afrika med vekt på Tanzania)

GU4EN1213 (GU4EN1213 Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk 1)

GU4MA2113 (Matematikkfagets bruk i samfunnet og krisisk demokratisk kompetanse)

GU4MA2213 (Tilpasset opplæring og undersøkende tilnærming til matematikkfag)

GU4NA2114 (Naturfag 2, emne 1)

GU4NA2214 (Naturfag 2, emne 2)

G4MH1213 (Mat i et helseperspektiv)

GMH2212 (Mat i et folkehelse og danningsperspektiv)

GU4RLE1213 (Kristendommen, livssyn og fagdidaktikk)

G4TPO113 (Tilpasset opplæring og spes.ded)

Barnehagelærar, 1. år BLU:

BLU-B_2017_HØST_A (BULL Klasse A)

BLU-B_2017_HØST_B (BULL Klasse B)

BLU-K_2017_HØST_A (KKK Klasse A)

BLU-K_2017_HØST_B (KKK Klasse B)

BLU-N_2017_HØST_A (NHB Klasse A)

BLU-N_2017_HØST_B (NHB Klasse B)

BLU_S_2017_HØST_A (STM Klasse A)

BLU_S_2017_HØST_B (STM Klasse B)

BLU-D_2017_HØST (Deltid 1 år)

Barnehagelærar, 2. år BLU:

BLU-B_2016_HØST_A (BULL Klasse A)

BLU-B_2016_HØST_B (BULL Klasse B)

BLU-B_2016_HØST_B (BULL Klasse C)

BLU-K_2016_HØST_A (KKK Klasse A)

BLU-K_2016_HØST_B (KKK Klasse B)

BLU-N_2016_HØST_A (NHB Klasse A)

BLU-N_2016_HØST_B (NHB Klasse B)

BLU-S_2016_HØST_A (STM Klasse A)

BLU-D_HØST_2016

Barnehagelærar, 3. år BLU (etter emne/undervisningsaktivitet):

BLU deltid

KKK3

NHB3

BULL3

STM3

LSU1 Fordypning AOE

LSU1 Fordypning BUBM

LSU1 Fordypning KULTKOMP

LSU2

LSU1 fordypning deltid 2015-kull

Barnehagelærer, 4. år BLU deltid (etter emne/undervisningsaktivitet:

LSU2-fordypning deltid 2014-kull

Faglærar i kroppsøving og idrettsfag:

KR/IDR_2017_HØST

KR/IDR_2016_HØST

KR/IDR_2015_HØST

Folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet og kosthald:

FHA_2015_HØST

FHA_2016_HØST

FHA_2017_HØST

Praktisk-pedagogisk utdanning:

PPU8-13_2016_HØST_A (PPU 2 ÅR KLASSE A)

PPU8-13_2016_HØST_B (PPU 2 ÅR KLASSE B)

PPU8-13_2016_HØST_C (PPU 2 ÅR KLASSE C)

PPU8-13_2016_HØST_D (PPU 2 ÅR KLASSE D)

PPU8-13_2016_HØST_E (PPU 2 ÅR KLASSE E)

PPU8-13_2017_HØST_A 1 ÅR

PPU8-13_2017_HØST_B 1 ÅR

PPU8-13_2017_HØST_C 1 ÅR

Drama og anvendt teater:

Drama og anvendt teater

Teiknspråk og tolking:

TST_2015_HØST

TST_2016_HØST

TST_2017_HØST

Master i barnehagekunnskap:

2 ÅR MA-BA_2016_HØST

1 ÅR MA-BA_2017_HØST

Master i barne- og ungdomslitteratur:

2 ÅR MA-BUL_2016_HØST

1 ÅR MA-BUL_2017_HØST

Master i undervisningsvitskap:

Undervisningsvitskap 3. ÅR

Undervisningsvitskap 3. ÅR DELTID

Undervisningsvitskap 2. ÅR

Undervisningsvitskap 1. ÅR MA-UND_2017_HØST

Master i dramapedagogikk:

1 ÅR MA-DRA_HØST_2017

Master i samfunnsfagdidaktikk:

2 ÅR MA-SAMF_2016_HØST

1 ÅR MA-SAMF_2017_HØST

Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø:

MA-FAKS_2016_HØST 2. ÅR

MA-FAKS_2017_HØST 1. ÅR

Master i musikkpedagogikk:

2. ÅR MA-MUS_2016_HØST

1. ÅR MA-MUS_2017_HØST