Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Dette er lista over faglege kontaktpersonar for Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Dei faglege kontaktpersonane har ansvaret for det faglege opplegget for studentar som dreg på utveksling, og fungerer som 1. godkjennarar på fagleg førehandsgodkjenning. Fagleg kontaktperson gjeld for alle campus, dersom det ikkje er spesifisert anna.

Institutt for byggfag

Bachelor i byggingeniør
Loftur Tor Jónsson

Bachelor i landmåling og eiendomsdesign
Loftur Tor Jónsson

Master i areal og eigedom
Loftur Tor Jónsson

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Bachelor - Dataingeniør
Volker Stolz

Bachelor - Informasjonsteknologi
Volker Stolz

Bachelor - Automatisering med robotikk (med Y-veg)
Svein Haustveit

Bachelor - Elektronikkingeniør
Svein Haustveit

Bachelor - Elkraftteknikk (med Y-veg)
Svein Haustveit

Bachelor - Cyberingeniør
Svein Haustveit

Master - Programvareutvikling
Adrian Rutle

Ph.d. - Computer Science
Volker Stolz

Institutt for maskin- og marinfag

Bachelor - Energiteknologi
Norbert Lümmen

Bachelor - Havteknologi
Tone Helene Bergset Røkenes

Bachelor - Marinteknikk
Gloria Stenfelt

Bachelor - Maskiningeniør (Bergen)
Hassan Momeni

Bachelor - Maskiningeniør (Haugesund)
Andrés Olivares Lopez

Bachelor - Produksjonsteknikk
Jan Ove Rogde Mjånes

Institutt for miljø- og naturvitskap

Bachelor - Geologi og geofare
Matthias Paetzel

Bachelor - Fornybar Energi
Matthias Paetzel

Bachelor - Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur
Matthias Paetzel

Master - Climate change management
Matthias Paetzel

Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

Bachelor - Bioingeniør:
Anita Ryningen

Bachelor - Kjemiingeniør
Kristin Kvamme

Bachelor - Branningeniør
Per Fredrik Lennart Hemmingsson

Bachelor - Kvalitet og HMS-ingeniør
Per Fredrik Lennart Hemmingsson

Master - Brannsikkerhet
Per Fredrik Lennart Hemmingsson

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Master - Innovasjon og entreprenørskap
Inger Beate Pettersen