Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for økonomi og samfunnskunnskap

Dette er lista over faglege kontaktpersonar for Fakultet for økonomi og samfunnskunnskap. Dei faglege kontaktpersonane har ansvaret for det faglege opplegget for studentar som dreg på utveksling, og fungerer som 1. godkjennarar på fagleg førehandsgodkjenning. Fagleg kontaktperson gjeld for alle campus, dersom det ikkje er spesifisert anna.

Institutt for økonomi og administrasjon

Bachelor - Økonomi og administrasjon (Haugesund)
Tone Merete Brekke

Bachelor - Økonomi og administrasjon (Bergen)
Ole Jakob Bergfjord

Bachelor - Økonomi og administrasjon (Sogndal)
Mona Nytun

Bachelor - Eigedomsmekling
Ingunn Skjelbreidalen

Bachelor - Reiselivsleiing
Helene Maristuen

Bachelor - Økonomi og jus
Mona Nytun

Bachelor - Natur- og opplevingsbasert reiseliv
Kristin Løseth

Master - Innovasjon og leiing
Kristin Lofthus Hope

Master - Science in business
Ove Oklevik

Institutt for samfunnsvitskap

Bachelor - Sosiologi/ungdomssosiologi
Roger Hestholm

Bachelor - Historie
Oddmund Løkensgard Hoel

Master - Organisasjon og leiing
Olina Kollbotn

Institutt for maritime studium

Bachelor - Nautikk
Lena Økland Stølås

Bachelor - Maritime management
Lena Økland Stølås

Master - Maritime operasjoner
Lena Økland Stølås

Ph.d.-program i nautiske operasjoner
Ta kontakt med studieprogrammet