Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Bergen

Er du student som vil dra på utveksling? Har du faglege spørsmål?

Institutt for helse og funksjon

Ergoterapi
Afrika: Adrian Wetlesen Gran
Erasmus og Nordplus: Sidsel Kaland

Fysioterapi
Europa: Kine Melfald Tveten
Afrika: Graziella van den Bergh

Radiografi
Nina Dalen Seime

Institutt for velferd og deltaking

Sosionom
Earsmus+, Nordplus, USA og Australia: Rakel Aasheim Greve 
Afrika: Masego Katisi

Vernepleie
Nordplus: Olbjørg Skutle
USA og Afrika: Hege Cathrine Aarlie
Erasmus: Knut Simonsen

Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Erasmus: Bente Albrigtsen
Cuba og Norden: Solvor Mortensen 
Afrika: Fred Ivan Kvam
Australia: Terje Årsvoll Olsen

Vidareutdanning

Helsesøster: Ragnhild Sollesnes
Jordmor: Vigdis Aasheim 
Intensiv sykepleie: Marit Breivik 
Barnesykepleie: Anne Solveig Iversen 
Anestesisykepleie: Sigrunn Drageset 
Psykisk helsearbeid: Kjersti Alsaker 
Operasjonssykepleie: Petrin Eide

Generelle spørsmål

Har du generelle spørsmål om utveksling og søkeprosess, kan du gå innom Studenttorget på Kronstad for ein prat med studierettleiar. Sjå opningstider