Faglege kontaktpersonar ved fakulteta for ingeniør- og økonomifag, Bergen

Er du student som vil dra på utveksling? Har du faglege spørsmål?

Bioingeniør: Turid Aarhus Braseth

Byggfag: Loftur Tor Jónsson

Datafag: Svein Ivar Lillehaug og Carsten Helgesen

Elektrofag: Svein Haustveit

Kjemiingeniør: Ove Jan Kvammen

Maskin- og marinfag: Jan Ove Rogde Mjånes

Økonomisk-adminstrative fag: Ole Jakob Bergfjord

Har du generelle spørsmål om utveksling og søkeprosess, kan du gå innom Studenttorget på Kronstad for ein prat med Internasjonalt kontor. Sjå opningstider i Bergen