Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Er du student som vil dra på utveksling? Har du faglege spørsmål?

Barnehagelærarutdanning: Margareth Eilifsen

Drama: Katrine Heggstad og Tor-Helge Allern

Engelsk: Dania Jovanna Bonness

Folkehelsearbeid: Frøydis Hausmann

Forming, kunst og handverk: Ingvild Digranes

Idrett og kroppsøving, Bergen: Vegard Iversen

Kroppsøving, Sogndal: Åge Lauritzen

Mat og helse: Ulrike Liisberg

Matematikk: Ragnhild Hansen

Musikk: Trine Daviknes

Naturfag: Odd Jacobsen og Anne Myklebust Lynngård

Norsk: Ture Schwebs

Pedagogikk, barnehagelærarutdanning: Margareth Eilifsen

Pedagogikk, grunnskulelærarutdanning: Dziuginta Baraldsnes

Religion, livssyn og etikk: Per Bjørnar Grande

Samfunnsfag: Marit Tjomsland

Teiknspråk og tolking: Ingeborg Skaten

Generelle spørsmål

Har du generelle spørsmål om utveksling og søkeprosess, kan du kontakte studie- og karriererettleiing på din Campus. Sjå opningstider