Illustrert bilde med studentar oppstilt inntil vegg, med verdskart oppå.

Kor kan du reise?

På sida om studieprogrammet ditt kan du sjå ei oversikt over kva høgskular og universitet HVL har utvekslingsavtale med.

For grunnskulelærarutdanninga er det krav til innhald og progresjon som set føringar for kva du kan få godkjent som utveksling. Kor du kan reise er avhengig av kva fag du ønsker å ta når du er på utveksling.

Sjå eigne sider for utveksling på grunnskulelærarutdanninga: