Utveksling: Skolerelevante fag

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Danmark: University College Copenhagen / Proffesionshøjskolen København
Danmark: University College Absalon / Proffesionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College
Nederland: HAN University