Utveksling: Engelsk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Storbritannia: Det norske studiesenteret i York
Storbritannia: 
York St. John University
Sør-Afrika: University of KwaZulu-Natal
USA: San Diego State University