Utveksling: Kunst og håndverk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Danmark: University College Copenhagen
Portugal: Polytechnic Institute of Porto