Utveksling: Norsk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Danmark: University College Copenhagen / Professionshøjskolen i København
Danmark: University College South Denmark
Danmark: University College Absalon / Professionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Island: University of Iceland