Utveksling: Religion, livssyn og etikk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Danmark: University College Copenhagen / Københavns Professionshøjskole
Danmark: University College Absalon / Professionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Storbritannia: York St. John University
USA: Augsburg University