Utveksling: Samfunnsfag

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Australia: James Coock University
Australia: Queensland University of Technology
Danmark: University College Copenhagen / Københavns Proffesionshøjskole (Erasmus) 
Danmark: University College Absalon / Proffesionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Nederland: HAN University of Applied Sciences  (Erasmus) 
New Zealand: Auckland University of Technology
Storbritannia: York St. John University 
Sør-Afrika: University of KwaZulu-Natal
USA: Augsburg University
USA: Augustana University