Utveksling: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Danmark: University College Copenhagen
Danmark: University College Absalon / Proffesionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Island: University of Iceland
Tyskland: University of Education of Heidelberg
USA: San Diego State University