Utveksling: Spesialpedagogikk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Australia: University of the Sunshine Coast (USC)
Danmark: University College Copenhagen / Professionshøjskolen i København
USA: Augustana University

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag